Pluspunt

Vandaag, 14-maart-2017 is de Stichting Pluspunt een feit!

Stichting Pluspunt

De Stichting Pluspunt is een stichting die ontmoetingen wil laten plaatsvinden tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Zodat een betere integratie mogelijk wordt. Dit op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. De gave die verstandelijk beperkten bezitten, vinden wij van grote waarde voor een tolerante maatschappij.

You may also like

Leave a comment