Aan de buurttafel

Een ontmoetingsplek voor wijkbewoners, senioren, jongeren, passanten. Kortom OPJEPLAETS is een huiskamervoor iedereen. Mensen kunnen delen wat er in de buurt leeft. En elkaar inspireren. We zetten een permanente ideeënbus neer waarin men zijn idee of initiatief kan droppen.

Mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de kans om ervaring op te doen en te groeien.

Vrijwilligers die iets willen betekenen voor een ander, zijn bij ons van harte welkom. Dit leidt tot een volwaardig en gelukkig leven. En dat zal iedereen naar elkaar uitstralen.