Aan de buurttafel

Een ontmoetingsplek voor wijkbewoners, senioren, jongeren, passanten. Kortom OPJEPLAETS is een huiskamer voor iedereen.

Mensen kunnen delen wat er in de buurt leeft. En elkaar inspireren.

Mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de kans om ervaring op te doen en te groeien.

De buurttafel kun je reserveren voor 35 euro per uur voor vergaderingen of bijeenkomsten. Dat is exclusief personeelskosten.

In overleg regelen wij jouw evenement.