Stichting Pluspunt

Stichting Pluspunt is een stichting die ontmoetingen wil laten plaatsvinden tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Zodat een betere integratie mogelijk wordt.

Dit op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.

De gave die verstandelijk beperkten bezitten, vinden wij van grote waarde voor een tolerante maatschappij.