Mijn naam is Eric Rooijakkers, vader van Carel. Ik ben naast grafisch ontwerper en concept ontwikkelaar vooral ervaringsdeskundige wat betreft de (on)mogelijkheden waar wij met onze zoon tegen aan lopen. Ik merk dat  zorgverleners, met alle goede bedoelingen, vast lopen in de systemen waar ze mee te maken hebben (zorgoverdrachten, vergaderingen enz). Klein denken en groots presteren. Zorg op maat schiet er vaak bij in terwijl die zo ontzettend nodig is. Ik bied graag een plek aan waar vanuit de kracht van de mens gekeken word naar zijn/haar mogelijkheden. In verbinding met de woonomgving.

www.hieriseric.nl