Angélique

Ik ben Angélique Kuijs, mama van een bijzondere zoon Carel, die geboren is met het syndroom van Down. Ik woon samen met Eric en Carel in het mooie Brandevoort Helmond. Carel heeft mij veel geleerd en laten zien hoe het leven werkelijk in elkaar zit. Overal waar je met hem komt laat hij zijn licht stralen. Hij is een pure jongeman die met een heldere, liefdevolle blik de wereld in kijkt. Carel oordeelt niet. Hij heeft mij geleerd uit mijn hoofd te komen en vanuit mijn hart te leven. Carel heeft hulp nodig bij het begrijpen van de wereld om hem heen. Carel praat nagenoeg niet maar communiceert wel.

Gedurende de jaren zijn wij binnen de zorg die Carel nodig heeft tegen muren aan gelopen. Waar kan en mag hij zijn gave tonen? Zijn licht laten stralen? We weten uit ervaring dat hij niet past binnen een stramien. Maar wanneer je naar hem kijkt, zijn behoefte ziet en zijn talenten… dan is er geen plafond. Hij blijft groeien en leren. Elke dag. We zijn zelf begonnen met OPJEPLAETS in 2020 en zijn blij dat we nu een mooi team hebben waar we trots op zijn.

Op 30 mei 2023 is mijn boek uitgekomen over Carel. De wijze woorden van Carel. Het gaat over de zoektocht naar verbaal communiceren. Carel had een ander plan voor mij en dat is in het boek te lezen. Online te bestellen bij elke boekhandel. Uiteraard ook te koop bij OPJEPLAETS.

www.hierisangelique.nl

 

Carel

Ik ben Carel, 24 jaar. Een jongvolwassene met het syndroom van Down. Ik ben hooggevoelig, pik alle emoties op. Ik hou van mensen. Ik heb mijn plekje in de maatschappij nog niet gevonden. Ik kom graag in het bos maar ook ben ik graag in contact met anderen. Daar geniet ik van. Vaak deel ik dan knuffels uit. Een beetje liefde voor mijn medemens.

Geschreven door mijn mama.

 

Eric

Mijn naam is Eric Rooijakkers, vader van Carel. Ik ben naast grafisch ontwerper en concept ontwikkelaar vooral ervaringsdeskundige wat betreft de (on)mogelijkheden waar wij met onze zoon tegen aan lopen. Ik merk dat  zorgverleners, met alle goede bedoelingen, vast lopen in de systemen waar ze mee te maken hebben (zorgoverdrachten, vergaderingen enz). Klein denken en groots presteren. Zorg op maat schiet er vaak bij in terwijl die zo ontzettend nodig is. Ik bied graag een plek aan waar vanuit de kracht van de mens gekeken word naar zijn/haar mogelijkheden. In verbinding met de woonomgving.

www.hieriseric.nl

 

Stichting Pluspunt

Stichting Pluspunt is een stichting die ontmoetingen wil laten plaatsvinden tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Zodat een betere integratie mogelijk wordt.

Dit op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.

De gave die verstandelijk beperkten bezitten, vinden wij van grote waarde voor een tolerante maatschappij.